Ramaya Mahabharat….- Prof. Vilas Kharat

"रामायण,महाभारत,मनुस्मृति, भगवदगीता ब्राम्हणो के संगठित हिंसा के प्रतीक" लेखक :-प्रो.विलास खरात Click to Read…

Continue Reading Ramaya Mahabharat….- Prof. Vilas Kharat

Buddha Dhamm Chalvaliche Marekari Kon Ahet

"बुद्ध धम्माच्या चळवळीचे मारेकरी कोण? "(बुद्ध धम्म के आंदोलन के हत्यारे कौन?) लेखक :-प्रो.विलास खरात (डायरेक्टर, Click to Download PDF…

Continue Reading Buddha Dhamm Chalvaliche Marekari Kon Ahet

Buddha Dhamm Chalvaliche Marekari Kon Ahet

"बुद्ध धम्माच्या चळवळीचे मारेकरी कोण?" (बुद्ध धम्म के आंदोलन के हत्यारे कौन?) लेखक :-प्रो.विलास खरात (डायरेक्टर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च सेंटर,नई दिल्ली), Click to Read…

Continue Reading Buddha Dhamm Chalvaliche Marekari Kon Ahet